EHA Ackrediteringsprocess

Nedanstående steg och krav gäller för att få European Heart Association ackreditering:

 1. Institutionen ska vara medlem i EHA för att kunna ansöka om ackreditering.
 2. Sökanden ska lämna in en behörighetsansökan (för institutionell- eller program ackreditering), som ska innehålla följande:
  • Träningsmål, syften och metoder;
  • Student-, fakultets- och ekonomiska resurser;
  • Programriktlinjer och förfaranden;
  • Kompetenser som studenterna förväntas utveckla;
  • Intyg som styrker resultatet av dessa kompetenser.
 3. Behörighetsansökan kommer att granskas av ackrediteringspersonal, vilket resulterar i godkännande eller avslag av antingen ett besök på plats eller en programvärdering utav ett team av professionella kollegor. Om det blir godkänt, skickas en faktura som ska betalas inom en månad för att utvärderingen ska kunna fortsättas.
 4. Efter besöket eller programvärderingen skickas en rapport till ackrediteringskommittén, som får möjlighet att granska rapporten och ge feedback.
 5. När ovanstående process är färdig, ger ackrediteringskommittén ackreditering till de sökandena och programmen som tycks vara i enlighet med EHA:s riktlinjer och principer för ackrediteringsprogram. Ackrediteringskommittén kan även vägra ackreditering när sökande och program inte uppfyller dessa riktlinjer och principer.
 6. Sökande kommer att få ett officiellt brev från EHA, som informerar institutionen att dess ackrediteringssökande har blivit godkänt eller avslag, eller att ytterligare steg är nödvändiga för ett slutgiltigt beslut.

Obs: Ackrediteringsprocessen brukar ta ungefär 3 månader från dess att den sökande lämnar in en behörighetsansökan tills att ackrediteringskommittén har fattat ett beslut. Processen kan ta längre tid, då ackrediteringskommittén kan bestämma sig för att begära ytterligare information från institutionen innan, eller efter besöket eller programvärderingen. Vid ackreditering är ackrediteringsdatum det datum då besöket eller programvärderingen utfördes. Det finns ingen garanti för sökande att få ackrediteringsstatus, platsbesök eller en programvärdering.