Nya EHA kommittéer kommer formas/har formats i 2016

År 2016 bestämde EHA:s styrelseledamöter sig för att de behövde ytterligare kommittéer för att kunna främja en standardiserad ABCDE-centrerad arbetsmetod. En generalsekreterare kommer att utses för att koordinera sammansättningen av dessa kommittéer. Fem kommittéer av EHA-medlemmar med erkänd kompetens inom områdena kommer att bildas.

EHA har anställt Jacco Veldhuizen för att utvärdera och framställa rekommendationer med hänsyn till att definiera kommittéernas struktur och funktion baserat på ABCDE-principen (Airway, Breathing, Circulation, Disability och Environment / Exposure).

I augusti 2016 har en verkställande arbetsgrupp inrättats för att framställa rekommendationer med hänsyn till EHA-kommittéers struktur och funktion på EHA:s Executive Committee meeting i Amsterdam.

EHA-medlemmar är välkomna att ge anmärkningar på rekommendationerna i rapporten och på andra aspekter av etableringen, strukturen och agerandet av EHA-kommittéer.