European Heart Association (EHA) har som mål att transformera sjukvårdens utbildningsprocess med hjälp av innovativa metoder och intensiv användning av informations- och kommunikationsteknik.

Enligt EHA är bästa sättet att uppnå effektiv utbildning att dela kunskap och acceptera feedback, inte bara från engagerade lärare utan även från en stor användargrupp. Förslag: EHA tror att en effektiv utbildning är bäst uppnådd genom att dela kunskap och att acceptera feedback, inte bara från engagerade lärare, utan även från en stor användargrupp.

Vi främjar crowd review-principen och uppmuntrar kollegor till intelligenta diskussioner för att kunna skapa förståelse för medicinska koncept och -frågor från många olika perspektiv. Förslag: Vi främjar crowd review-principen och även intelligenta diskussioner bland kollegor som ett medel att skapa förståelse för medicinska koncept och frågor från många olika perspektiv.

Dessa diskussioner modereras av experter från olika EHA kommittéer, som inte bara för fram fakta och bevis, utan även myterna och missuppfattningarna kring olika ämnen. Vi har utvecklat nyskapande innehåll under de senaste 10 åren, vilket har resulterat i skapandet av ett omfattande bibliotek för medicinska studier.

Förslag: Under de senaste 10 åren har vi utvecklat nyskapande innehåll, vilket har resulterat i ett omfattande bibliotek för medicinska studier.

Som en oberoende organisation med innovation i centrum, förenar och engagerar European Heart Association de viktigaste intressenterna av hälso- och sjukvårdens ekosystem genom evenemang, medier, analytiker och diverse gemenskaper som är inriktade på att hjälpa sjukvårdspersonal och -institutioner att definiera sina utbildningsmål och strategier, samtidigt som att stödja hälsovårdsindustrin för att förbättra sina tjänster.

Genom att erbjuda en paneuropeisk plattform av hög kvalitet för att samarbeta och att utbyta utövningstekniker, nyheter, information och data har European Heart Association en unik kompetens och kapacitet för att förbättra kvaliteten av utbildning och att främja samarbete för att definiera det bästa och mest relevanta innehållet för vårdpersonal inom hela Europa.

Förbättring av yrkesutbildning och optimering av praktik

I och med att det europeiska sjukvårdssystemet fortsätter att utvecklas är European Heart Association engagerade att hjälpa läkare att kunna navigera framgångsrikt inom miljön. Genom att främja pedagogiska lösningar kan det resultera i förbättrade hälsoresultat för patienter samt ökad professionell tillfredsställelse för vårdgivare.

European Heart Association investerar betydande resurser för att utvärdera långsiktiga sätt som leder till förbättring och yrkeskompetens.