How to Use the Coherence Principle in E-learning

It is thought that today’s generation, who grew up amidst YouTube and role-playing video games, need more motivational stimuli when it comes to learning. Many e-learning modules include visuals, sounds, and pieces of information for the sole purpose of making the lesson more interesting. What some people don’t know is that some of these materials do not support learning. What’s more, many of...

Read More

The Modality Principle: Rationale and Limitations

In multimedia presentations that consist of both verbal explanations along with visuals like animations and still frames, is there a significance in the way words are presented? Would there be a difference if words were presented as on-screen text compared to spoken text?

Mayer and his colleagues have emphasized over and over the significance of presenting modules and information in...

Read More

Vad är Kliniskt Resonemang och Varför är det Viktigt?

Om du är en medicine- eller sjuksköterskestudent så kan du ha hört termen “kliniskt resonemang” ofta. Så vad betyder denna term? Kliniskt resonemang hänvisar till alla kognitiva processer som används av sjuksköterskor, kliniker, och annan vårdpersonal när man analyserar ett kliniskt fall eller en patients tillstånd, når korrekt diagnos och tar fram en passande vårdplan.

Kliniskt resonemang involverar sålunda integration...

Read More

Applying the Principle of Temporal Contiguity

The Contiguity Principle, which was mentioned in earlier articles, emphasizes the need for elements in a lesson to be in close proximity to each other. The first principle under this, referred to as the Principle of Spatial Contiguity, discusses ways by which elements can be arranged closely together to save on cognitive load. The second principle, which is the...

Read More

The Principle of Spatial Contiguity

Instructional design for e-learning does not simply consist of multimedia elements interspersed with learning topics. In contrast, it involves the application of several principles that can enhance learning by presenting information in such a way that complements how the human mind works.

One such principle is the Spatial Contiguity principle. This principle is also referred to as Contiguity Principle 1,...

Read More

Är det Värt att Investera i Adaptiv e-Utbildningsteknik?

Adaptiv e-utbildningsteknologi är bevisat att vara en utmärkt metod för att adressera olika problemområden inom det nuvarande utbildningssystemet. Personlig inlärning är det centrala intresseområdet när det gäller adaptiv teknik. Med alla de fördelar som du kan få, så kanske du frågar dig själv om det är värt att investera i adaptiv teknologi?

Om du tillhör en institution, oavsett om det...

Read More

Anledningen till att Sjuksköterskestudenter ska bry sig om Vårdriktlinjer

En blind man kan inte leda en blind man, kan han? Samma sak gäller inom medicin. Man behöver tydliga instruktioner från erfarna mentorer för att kunna guida yrkesverksamma med sina uppgifter. Vårdriktlinjer är precis det här. De är “hur gör man”-guider som är systematiskt framtagna för att ge vägledning åt sjuksköterskor eller annan vårdpersonal så att de kan utföra...

Read More

Selecting Visuals that Support e-Learning

As Mayer states in his Multimedia Principle, learning is more effective when people see a presentation containing both text and graphics, rather than text alone. Visuals or graphics, when found together with text, help reinforce an idea or concept since they encourage active learning and processing through the visual channel as well. Visuals also help reinforce verbal knowledge by...

Read More

Adaptiva Inlärningsverktyg för Vårdpersonal

Att tillhandahålla vård innebär ständig och djuplodande inlärning. När du lämnar din arbetsplats eller ditt klassrum bör du inte sluta uppdatera dig eller sluta hålla dig à jour med genombrott.

Som vårdpersonal kommer du alltid att möta olika fall och scenarion. Varenda ett kan ha sitt eget unika behov som kräver ett nytt tillvägagångssätt, ny metod och förståelse. Du vet...

Read More

Fostering engagement in e-learning

E-learning, as with all other types of learning, requires engagement. What is engagement, anyway? Engagement is defined as the act of being fully occupied or involved in some kind of activity. In learning, engagement is deemed to be the act of being totally engrossed in the material or concept being learned.

As e-learning has come to be widely known and...

Read More

5 Skäl till att E-learning är Bra för Sjuksköterskor och Omvårdnadsstudenter

Tänk dig att studera utan klassrum, professorer och med en mer flexibel tidsram. Detta är vad e-utbildning handlar om! Om detta är första gången du hör talas om det, låt oss repetera.

E-utbildning är ett system som kombinerar teknologins fördelar med vad vi vet om hur människor lär sig. Kort och gott, det lär dig vad du behöver för inlärning...

Read More

Tips för Sjuksköterskor: Att Välja Sjuksköterskespecialitet

Om du tänker påbörja en sjuksköterskeutbildning, eller redan går sjuksköterskeprogrammet så kan du behöva börja tänka på att välja specialisering inom sjuksköterskeyrket.  Genom att fundera på vad som kommer efter att du avslutat din sjuksköterskeutbildning så kan det hjälpa dig att förbereda dig för när det är dags att bestämma dig för specialisering inom ett visst område.

Följaktligen så blir...

Read More

How E-lessons Can Optimize Human Learning

Aside from being able to hurdle the barriers of costly education and inflexible schedules, e-learning has evolved into a method that strives to take learning to a whole new level. At EHA, each e-learning module is designed in ways that optimize learning and support the processes needed to enhance the learning process. Various instructional methods are used, each contributory...

Read More

Adaptiv Inlärning Inom Medicinområdet

Har du köpt några kläder där det står ”valfri storlek”? Inom utbildning så tror man nu att ”en storlek passar alla” inte är så effektivt som vi en gång trodde att det var.

Under 1970-talet blev artificiell intelligens-rörelsen populär och adaptiv inlärning eller intelligent handledning föddes. Det erkändes att vår förmåga att anpassa oss uppnås lättare när vi använder datorer....

Read More

Uppdatering av Dina Kliniska Förmågor inom Omvårdnad

Över hela världen utgör sjuksköterskor vanligtvis den största procentandelen av vårdpersonal. Många av dem arbetar på sjukhus eller institutioner, medan resten finns på omvårdnadsboenden, läkarcentrum, kliniker, hemsjukvård och skolor för att nämna några.

Detta stora spektrum av miljöer gör att dagens sjuksköterskors uppgifter kräver olika sofistikerade interventioner och evidensbaserade kliniska förmågor. Dessa varierade kompetenser gör det viktigare än någonsin för...

Read More

Europeisk medicinsk utbildning: Problem från brist på standardisering

De väldigt olika kulturerna som finns mellan europeiska länder kan vara bra, men när det gäller medicinsk utbildning så utgör sådana stora skillnader vissa problem på kontinenten.

Många universitet i olika europeiska länder erbjuder kvalitativ medicinsk utbildning. Men de vitt skilda läroplanerna och utbildningssystemen mellan dessa länder utgör en stor utmaning för dagens studenter och framtida vårdpersonal.

Dagens vårdpersonal är mer...

Read More

The Different E-learning Architectures

E-learning courses may vary in content and depth, and various courses are designed based on different viewpoints and techniques in learning. The past century has birthed various learning views, each used in different e-courses in today’s modern era. Currently, there are three learning architectures where these views are based, namely, receptive based on an information acquisition point of view,...

Read More

The Promises and Downsides of E-learning

By: European Heart Association

For the past 12 years, the value and popularity of e-learning has steadily risen. Companies and organizations seeking more cost-effective means of training people, as well as students seeking more flexibility in learning, have driven e-learning to the revolutionary tool that it is today. A myriad of reasons make e-learning an attractive alternative...

Read More


Principles and Processes of e-Learning

By: European Heart Association

Over the decades, studies on cognitive science and how it affects learning have come up with the cognitive theory and the knowledge construction view. These two theories complement each other in that they are the most comprehensive explanation and bases of how learning works. Based on these postulates and together with other learning...

Read More


Mayer’s Cognitive Theory of Multimedia Learning: E-lessons and human learning

By: European Heart Association

Online medical e-learning courses by the EHA are designed according to various learning theories and models. In particular, the Cognitive Theory of Multimedia Learning is one of the main tools taken into consideration during the creation of our modules.

Richard Mayer, Professor of Psychology at the University of California...

Read MoreThe Three Metaphors of Learning

By: European Heart Association

Learning works in different ways, and various views on learning have emerged throughout the decades. Education and instruction methods have been patterned after these views, which are summed up into the three metaphors of learning. These three are: learning as response strengthening, learning as information acquisition, and finally, learning as...

Read More

E-learning vs. Traditional classroom learning – Are they totally different?

By: European Heart Association

Not all learning settings are created equal. In today’s modern times, many factors have an impact on effective learning, be it the methods used, how the content is designed, or simply other factors like tools and media employed to enhance the learning experience. Though studies have continually shown that learning in an...

Read More

Too many cooks in the kitchen syndrome

By Dr. Suneel Dhand

There’s a new epidemic sweeping American hospitals, and a cure is desperately needed. It’s highly contagious and causes the sufferer much anxiety and psychological suffering. It also costs the healthcare system millions, if not billions, of dollars a year. You may never have heard of it. You won’t find it in the medical textbooks...

Read More

Is e-learning better than traditional classroom learning?

By: European Heart Association

In this day and age, with increased proliferation of online courses and programs, the question of whether e-learning or classroom learning is better has been asked a thousand times and has sparked many debates. But based on facts and studies and reality, the real question is being overlooked.

Ever since the first comparative study in 1947...

Read More

Medical e-Learning: Technology-centered vs. Learner-centered Approach

By: European Heart Association

Nowadays, we are heavily reliant on technology. Wherever we go and whatever we do, every task and role seems to require the use of devices and networks powered by the most hi-tech systems. In learning, it tends to be the same. E-learning is now evolving into a more sophisticated platform where the learner has access...

Read More

AMA interview with Dr. Wible at TEDMED

By Dr. Pamela Wible

Christine Sinsky, M.D., from the American Medical Association interviews Pamela Wible, M.D., after her TEDMED talk. Watch periscope video here. Fully transcribed below:

Dr. Sinsky: This afternoon we’re here in Palm Springs, and I’m delighted to be here with Dr. Pamela Wible who gave a terrific TED talk last night. I’m Dr. Christine Sinsky, the Vice...

Read More

What is the link between meat and cancer?

By Dr. Frederick Gandolfo

Last week the World Health Organization (WHO) released a statement classifying processed meats as “carcinogenic to humans” and red meats as “probably carcinogenic to humans.” Although there was widespread media coverage of this statement, I still felt compelled to write about it.

Delicious hanging links of freshly-processed meat.

Let’s start with a few definitions, quoted from...

Read More

What If My CHA2DS2-VASc Score Is One?

By Dr. David Mann

There is nothing simple about atrial fibrillation; it is a complicated, often overwhelming disease, both for patient and physician. One question that invariably comes up early on is the question of prophylactic anticoagulation for prevention of stroke. Who should receive anticoagulation? Which anticoagulant? How should anticoagulation be handled around the time of surgical procedures,...

Read More

Using Twitter to Treat Stroke

By Dr. Steven Rudolph

Yesterday, a 97 year old woman arrived in our emergency department after suddenly becoming unable to speak, and having weakness over the right side of her body. She was brought in by her husband, also in his 90s. We needed to make some immediate decisions about our options for treatment of this devastating condition,...

Read More

Too many cooks in the kitchen syndrome

By Dr. Suneel Dhand

There’s a new epidemic sweeping American hospitals, and a cure is desperately needed. It’s highly contagious and causes the sufferer much anxiety and psychological suffering. It also costs the healthcare system millions, if not billions, of dollars a year. You may never have heard of it. You won’t find it in the medical textbooks...

Read More

Should Patients Adjust Blood Pressure Medicines?

By Dr. Steven Rudolph

We are no longer surprised when a patient is asked if they take their blood pressure medicines every day, and we are told “it depends”. Yes, it can be amusing to hear how one member of a couple decides that they know more than their physician, and makes decisions based on home blood pressure...

Read More

Saving The World Through Better Coding! ICD-10 is HERE!

By Dr. Kevin Campbell

Thank goodness we made it to October 1st!  Finally ICD-10 codes have arrived in your doctor’s office and local hospitals!

Luckily we now all have a new medical coding system in place for our patients and their medical problems. Just by the fact that I now have the ability to code for an orca bite...

Read More

Right Call; Wrong Reason

By Dr. Ira Nash

There were several news stories last week that reported that Pfizer had abandoned its efforts to have its Lipitor brand of atorvastatin made available over the counter, without a prescription. I was never a big fan of OTC statins (more on that later) but I was struck by the reason that Pfizer put out:

The...

Read More

Replacing a Heart Valve Without Opening the Heart

By Barbara Dehn, RN

Here is a behind-the-scenes peek into an operating room in the midst of Silicon Valley.

Here, routinely there is a groundbreaking intersection of technology and medicine that’s blurring the lines between what’s possible today and what you’ll come to expect as routine in the future.

Imagine two experienced surgeons working side by side to replace a...

Read More

Recordings

By Dr. Bruce Campbell

Knowledge is power. Information is power. The secreting or hoarding of knowledge or information may be an act of tyranny camouflaged as humility. – Robin Morgan

Fifteen years into the future, in 2030, a patient returns home after a stay in the hospital. He powers up his mobile device and finds a file that was...

Read More

Physician assisted suicide is our moral indicator

On September 12, 2015, the California Legislature passed a very controversial bill legalizing physician assisted suicide. If Gov. Jerry Brown signs the bill, California would become the fifth state to allow doctors to prescribe lethal medication to terminally ill patients who request it, after Oregon, Washington, Vermont and Montana. During the debate over the passage of the bill, everybody...

Read More

Do proton pump inhibitors cause heart attacks?

There has been concern for several years about commonly prescribed antacid drugs called proton pump inhibitors (PPIs) and the heart.  PPIs are used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD), peptic ulcer disease, and other acid-related diseases.  Common drugs in the PPI class are omeprazole (Prilosec), esomeprazole (Nexium), pantoprazole (Protonix), lansoprazole (Prevacid), and dexlansoprazole (Dexilant), among others.

Nexium

Specifically, there...

Read More

Chest pain, ST elevation, and an elevated troponin: Should we activate the Cath Lab?

This was written by Sam Ghali (@EM_RESUS), with a few edits by me.

52-year-old lady presents to the Emergency Department with 2 hours of chest pain, palpitations & SOB. She is somewhat hypertensive, but her vital signs are otherwise normal. Here is her 12-Lead ECG:

 
There’s a sinus rhythm at around 70 bpm. There are Q-waves in the inferior leads...

Read More